You have a complaint against an EU institution or body?

2020 m. strateginio darbo temos

2020 m. strateginio darbo temos

Strateginiai tyrimai
  • Kaip Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra (FRONTEX) nagrinėja skundus dėl įtariamų pagrindinių teisių pažeidimų taikydama skundų nagrinėjimo mechanizmą
  • ES Tarybos veiksmų skaidrumas per COVID-19 krizę
  • Kaip Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras rinko ir vertino informaciją per COVID-19 krizę
Strateginės iniciatyvos (prašymai pateikti daugiau informacijos, neoficialūs tyrimai)
  • Europos Komisijos vaidmens ES reaguojant į COVID-19 krizę skaidrumas
  • Europos investicijų banko priemonių reaguojant į COVID-19 krizę skaidrumas
  • Europos vaistų agentūros ir jos kovos su pandemija darbo grupės vaidmuo per COVID-19 krizę
  • ES veiksmų reaguojant į COVID-19 krizę skaidrumas
  • ES oficialiųjų kalbų vartojimas ES administracijoje
  • Kaip Europos Komisija atsižvelgia į darbuotojų su negalia poreikius per COVID-19 krizę