You have a complaint against an EU institution or body?

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2020 m.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2020 m.
20 302 Europos ombudsmeno pagalba pasinaudoję asmenys
16 892 Ombudsmeno svetainėje naudojant interaktyvųjį vadovą suteiktos konsultacijos
2 148 Nagrinėti nauji skundai
1 262 Ombudsmeno tarnybų atsakymai į prašymus suteikti informacijos
370 Pradėti tyrimai
365 Remiantis skundais pradėti tyrimai
5

Savo iniciatyva pradėti tyrimai
394 Užbaigti tyrimai
392 Užbaigti remiantis skundais pradėti tyrimai
2

Užbaigti savo iniciatyva pradėti tyrimai