You have a complaint against an EU institution or body?

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė (vidutiniškai mažiau nei 7 mėnesiai)

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė (vidutiniškai mažiau nei 7 mėnesiai)

243

43,4 %

Per 3 mėnesius baigtos nagrinėti bylos

208

37,1 %

Per 3–12 mėnesių baigtos nagrinėti bylos

52

9,3 %

Per 12–18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos

57

10,2 %

Per daugiau kaip 18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos[1]

 

[1] Kad būtų išspręstos kai kurios sudėtingos bylos, būtina surengti keletą konsultacijų su skundo pateikėju ir atitinkama institucija.