You have a complaint against an EU institution or body?

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai
Netinkamo administravimo nenustatyta 316 56,4 %
Institucija išsprendė klausimą, surado arba iš dalies surado sprendimo būdus 187 33,0 %
Tolesniam tyrimui nebuvo pagrindo 30 5,4 %
Nustatytas netinkamas administravimas, rekomendacija, dėl kurios susitarta arba susitarta iš dalies 29 5,0 %
Kita 5 0,9 %
Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė tyrimus baigė išnagrinėjusi dvi ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 %