You have a complaint against an EU institution or body?

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2019 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

Netinkamo administravimo nenustatyta

316

56,4 %

Institucija išsprendė klausimą, surado arba iš dalies surado sprendimo būdus

187

33,0 %

Tolesniam tyrimui nebuvo pagrindo

30

5,4 %

Nustatytas netinkamas administravimas, rekomendacija, dėl kurios susitarta arba susitarta iš dalies

29

5,0 %

Kita

5

0,9 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė tyrimus baigė išnagrinėjusi dvi ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 %