You have a complaint against an EU institution or body?

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2019 m. gavusi naujus skundus

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2019 m. gavusi naujus skundus

862

Suteikta konsultacija arba byla perduota kitai skundų nagrinėjimo institucijai

39,2 %

883

Skundo pateikėjams išsiųsti atsakymai, kad nebuvo galima suteikti išsamesnių konsultacijų

40,1 %

456

Pradėtas tyrimas

20,7 %