You have a complaint against an EU institution or body?

2019 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

2019 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis
 

274

Europos Komisija

59,7 %

44

Europos personalo atrankos tarnyba

9,6 %

21

Europos Parlamentas

4,6 %

17

Europos išorės veiksmų tarnyba

3,7 %

9

Europos kovos su sukčiavimu tarnyba

2,0 %

7

Europos investicijų bankas

1,5 %

33

ES agentūros

7,2 %

54

Kita

11,8 %

Pastaba. Tyrimas savo iniciatyva OI/1/2019/MIG buvo atliktas dėl dviejų institucijų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.