You have a complaint against an EU institution or body?

2019 m. strateginio darbo temos

2019 m. strateginio darbo temos

Strateginiai tyrimai

· Euro grupės parengiamųjų organų skaidrumas

· „Sukamųjų durų“ reiškinys Europos Komisijoje

· Neįgaliesiems sudaromos sąlygos gydytis pagal ES bendrąją sveikatos draudimo sistemą

· Europos vaistų agentūra ir veikla prieš pateikiant paraišką dėl leidimo prekiauti vaistu

 

Strateginės iniciatyvos (prašymai pateikti daugiau informacijos, neoficialūs tyrimai)

· Veiksmingi skundų dėl Europos struktūrinių ir investicijų fondų teikimo mechanizmai ES valstybėse narėse

· „Brexit“ derybų skaidrumas

· Lobizmo skaidrumas ir ES skaidrumo registras

· ES maisto produktų rizikos vertinimo procedūra: skaidrumas ir tvarumas

· Europos Vadovų Tarybos pirmininko susitikimų su interesų grupių atstovais skaidrumas

· Europos piliečių iniciatyvos tobulinimas

· „Sukamųjų durų“ reiškinys ES institucijose, įstaigose ir agentūrose

· Neįgalių vaikų integravimas į Europos mokyklas

· ES darbuotojų, kurie tampa tėvais dėl surogatinės motinystės, teisės į atostogas