You have a complaint against an EU institution or body?

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2019 m.

Konsultacijos, skundai ir tyrimai 2019 m.

19 619

Europos ombudsmeno pagalba pasinaudoję asmenys

16 045

Ombudsmeno svetainėje naudojant interaktyvųjį vadovą suteiktos konsultacijos

2 201

Nagrinėti nauji skundai

1 373

Ombudsmeno tarnybų atsakymai į prašymus suteikti informacijos

458

Pradėti tyrimai

456

Remiantis skundais pradėti tyrimai

2

Savo iniciatyva pradėti tyrimai

560

Užbaigti tyrimai

552

Užbaigti remiantis skundais pradėti tyrimai

8

Užbaigti savo iniciatyva pradėti tyrimai