You have a complaint against an EU institution or body?

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2018 m. gavusi naujus skundus

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2018 m. gavusi naujus skundus

1 016

Suteikta konsultacija arba byla perduota kitai skundų nagrinėjimo institucijai

46,6 %

682

Skundo pateikėjams išsiųsti atsakymai, kad nebuvo galima suteikti išsamesnių konsultacijų

31,3 %

482

Pradėtas tyrimas

22,1 %