You have a complaint against an EU institution or body?

2018 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

2018 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais)

134

24,6 %

Tarnybų teikiamų paslaugų kultūra (pvz., pritaikymas piliečiams, kalbos ir savalaikiškumas)

108

19,8 %

Tinkamas veikimas savo nuožiūra (taip pat ir vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūras)

88

16,1 %

Procedūrinių taisyklių laikymasis (pvz., teisė būti išklausytam)

76

13,9%

Įdarbinimas

63

11,6 %

Tinkamas su ES darbuotojais susijusių klausimų sprendimas

50

9,2 %

Pagarba pagrindinėms teisėms

40

7,3 %

Patikimas finansų valdymas (pvz., susijęs su ES konkursais, dotacijomis ir sutartimis)

40

7,3 %

Kita

36

6,6 %

Etika

10

1,8 %

Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus

5

0,9 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau temų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.

2018 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų temos

Skaidrumas ir (arba) atskaitomybė (pvz., galimybė susipažinti su informacija ir dokumentais)

134

24,6 %

Tarnybų teikiamų paslaugų kultūra (pvz., pritaikymas piliečiams, kalbos ir savalaikiškumas)

108

19,8 %

Tinkamas veikimas savo nuožiūra (taip pat ir vykdant pažeidimo nagrinėjimo procedūras)

88

16,1 %

Procedūrinių taisyklių laikymasis (pvz., teisė būti išklausytam)

76

13,9%

Įdarbinimas

63

11,6 %

Tinkamas su ES darbuotojais susijusių klausimų sprendimas

50

9,2 %

Pagarba pagrindinėms teisėms

40

7,3 %

Patikimas finansų valdymas (pvz., susijęs su ES konkursais, dotacijomis ir sutartimis)

40

7,3 %

Kita

36

6,6 %

Etika

10

1,8 %

Visuomenės dalyvavimas priimant ES sprendimus

5

0,9 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė baigė tyrimus išnagrinėjusi dvi ar daugiau temų, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 proc.