You have a complaint against an EU institution or body?

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė

2017 m. Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė (vidutiniškai mažiau nei 9 mėnesiai)
32 % Per 3 mėnesius baigtos nagrinėti bylos
48 % Per 3–12 mėnesių baigtos nagrinėti bylos
5 % Per 12–18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos
15 % Per daugiau kaip 18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos[1]
  [1] Norint išnagrinėti kai kurias sudėtingas bylas, reikia surengti keletą konsultacijų su skundo pateikėju ir susijusia institucija. Tikimasi, kad naujosios įgyvendinimo nuostatos padės sutrumpinti tyrimų trukmę.