You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmeno pradėtų ir baigtų tyrimų skaičiaus pokyčiai

Europos ombudsmeno pradėtų ir baigtų tyrimų skaičiaus pokyčiai
Metai Pradėti tyrimai Baigti tyrimai
2003 m. 253 180
2004 m. 351 251
2005 m. 343 312
2006 m. 267 250
2007 m. 309 351
2008 m. 296 355
2009 m. 339 318
2010 m. 335 326
2011 m. 396 318
2012 m. 465 390
2013 m. 350 461
2014 m. 342 400
2015 m. 261 277
2016 m. 245 291
2017 m. 447 363
Pastaba. Tyrimų padidėjimas 2017 metais iš dalies siejamas su išaugusiu skundų skaičiumi ir naujosiomis įgyvendinimo nuostatomis.