You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmeno įgaliojimų sričiai nepriklausančių skundų skaičius 2003–2017 m.

Europos ombudsmeno įgaliojimų sričiai nepriklausančių skundų skaičius 2003–2017 m.

2003 m.

1 768

2004 m.

2 729

2005 m.

2 673

2006 m.

2 768

2007 m.

2 401

2008 m.

2 544

2009 m.

2 392

2010 m.

1 983

2011 m.

1 846

2012 m.

1 720

2013 m.

1 665

2014 m.

1 427

2015 m.

1 239

2016 m.

1 169

2017 m.

1 430