You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmeno įgaliojimų sričiai priklausančių skundų skaičius 2003–2017 m.

Europos ombudsmeno įgaliojimų sričiai priklausančių skundų skaičius 2003–2017 m.

2003 m.

603

2004 m.

930

2005 m.

811

2006 m.

849

2007 m.

870

2008 m.

802

2009 m.

727

2010 m.

744

2011 m.

698

2012 m.

740

2013 m.

750

2014 m.

736

2015 m.

707

2016 m.

711

2017 m.

751