You have a complaint against an EU institution or body?

2017 m. Europos ombudsmenės užregistruotų skundų ir pradėtų tyrimų geografinė kilmė

2017 m. Europos ombudsmenės užregistruotų skundų ir pradėtų tyrimų geografinė kilmė
Šalis Skundų skaičius Pradėtų tyrimų skaičius
Ispanija 410 40
Vokietija 234 55
Lenkija 144 5
Belgija 134 73
Prancūzija 124 29
Italija 123 41
Jungtinė Karalystė 122 19
Bulgarija 82 11
Portugalija 78 8
Rumunija 78 14
Airija 60 19
Nyderlandai 58 21
Graikija 49 14
Austrija 41 9
Suomija 41 9
Čekija 33 7
Vengrija 33 10
Kroatija 29 3
Slovėnija 28 1
Liuksemburgas 24 11
Švedija 22 4
Slovakija 17 1
Kipras 15 1
Lietuva 15 2
Мalta 11 2
Danija 10 1
Latvija 10 2
Estija 8 2
Kitos šalys 161 18
Nežinoma 22 1