You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmenas ir jūs - Veiklos principai

KAS gali kreiptis į Europos ombudsmeną?

Piliečiai, NVO, asociacijos, įmonės, universitetai, žurnalistai...
 • Su skundais dėl ES institucijos, tarnybos ar agentūros darbo
 • Kurie jau bandė išspręsti problemą kreipdamiesi į ES instituciją, kurios darbas netenkina
 • Kai nustačius problemą praėjo ne daugiau kaip dveji metai
 • Kai dėl to nevyksta kitų teisinių procedūrų

Europos ombudsmenas gali padėti DĖL

 • Nesąžiningo ES institucijų elgesio
 • Problemų dėl ES viešųjų pirkimų ir sutarčių
 • Vėluojančių ES fondų išmokų
 • Atsisakymo leisti susipažinti su dokumentais
 • Vėlavimo sprendžiant klausimus su ES institucijomis
 • Neatskleistos ar neskaidrios lobistinės veiklos

gali Europos ombudsmenas?

 • Imtis tolesnių veiksmų dėl jūsų skundo prieš ES instituciją
 • Padėti rasti teisingą jūsų problemos sprendimą
 • Teikti rekomendacijas ES institucijoms
 • Tikrinti ES dokumentus

KAIP susisiekti su Europos ombudsmenu?

 • Į Europos ombudsmeną galite kreiptis viena iš 24 oficialių ES kalbų
 • Užpildykite paprastą internetinę skundo formą.