You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmenas - Mūsų strateginiai tikslai

2014 infographics are published in image format only. If you would like to receive the information in text format, you can request it using our contact form.

Mūsų strategija – derinti tris vienas kitą papildančius tikslus.

Siekiame, kad mūsų veikla būtų labai aktuali Europos Sąjungai ir mūsų suinteresuotosiomis šalimis; įgyvendindami savo misiją siekiame užtikrinti, kad Ombudsmenė ir tarnyba būtų gerai matomi; siekiame daryti teigiamą poveikį ES administracijai.

Siekiant šių tikslų remiamasi vidiniu našumo tikslu.