You have a complaint against an EU institution or body?

Skundų pateikėjai, kuriems Europos ombudsmenė 2020 m. patarė susisiekti su kitomis institucijomis ir įstaigomis ir perduoti skundai

Skundų pateikėjai, kuriems Europos ombudsmenė 2020 m. patarė susisiekti su kitomis institucijomis ir įstaigomis ir perduoti skundai (iš viso 849)
Nacionalinės administracijos ir kitos organizacijos 322 38 %
Europos ombudsmenų tinklo narys 395 46 %
Nacionalinis arba regiono ombudsmenas ar panaši įstaiga 359 42 %
Europos Parlamento Peticijų komitetas 36 4 %
Europos Komisija 85 10 %
SOLVIT 24 3 %
Kitos institucijos ir įstaigos 23 3 %