You have a complaint against an EU institution or body?

Europos ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė

Europos  ombudsmenės baigtų nagrinėti bylų trukmė
2013 m.
(vidutiniškai 13 mėnesių)
2020 m.
(vidutiniškai mažiau nei 5 mėnesiai)
 
101 (22 %) 223 (57 %) Per 3 mėnesius baigtos nagrinėti bylos
171 (37 %) 136 (35 %) Per 3–12 mėnesių baigtos nagrinėti bylos
  65 (14 %)   26 (7 %) Per 12–18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos
124 (27 %)     5 (1 %) Per daugiau kaip 18 mėnesių baigtos nagrinėti bylos[1]

  [1] Kad būtų išspręstos kai kurios sudėtingos bylos, būtina surengti keletą konsultacijų su skundo pateikėju ir atitinkama institucija.