You have a complaint against an EU institution or body?

2020 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

2020 m. Europos ombudsmenės baigtų tyrimų rezultatai

Netinkamo administravimo nenustatyta

187

47,5 %

Institucija išsprendė klausimą, surado arba iš dalies surado sprendimo būdus

174

44,2 %

Tolesniam tyrimui nebuvo pagrindo

31

7,9 %

Nustatytas netinkamas administravimas, rekomendacija, dėl kurios susitarta arba susitarta iš dalies

6

1,5 %

Kita

4

1 %

Pastaba. Kai kuriais atvejais ombudsmenė tyrimus baigė išnagrinėjusi dvi ar daugiau skundo pateikimo priežasčių, todėl bendra procentinė dalis didesnė nei 100 %.