You have a complaint against an EU institution or body?

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2020 m. gavusi naujus skundus

Veiksmai, kurių Europos ombudsmenė ėmėsi 2020 m. gavusi naujus skundus

849

Suteikta konsultacija arba byla perduota kitai skundų nagrinėjimo institucijai

39,5 %

934

Skundo pateikėjams išsiųsti atsakymai, kad nebuvo galima suteikti išsamesnių konsultacijų

43,5 %

365

Pradėtas tyrimas

17 %