You have a complaint against an EU institution or body?

2020 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis

2020 m. Europos ombudsmenės atlikti tyrimai buvo susiję su šiomis institucijomis
Remiantis skundais pradėti tyrimai    
210 Europos Komisija 56,8 %
30 Europos personalo atrankos tarnyba 8,1 %
14 Europos išorės veiksmų tarnyba 3,8 %
12 Europos kovos su sukčiavimu tarnyba 3,2 %
11 Europos Parlamentas 3 %
9 Europos centrinis bankas 2,4 %
9 Europos investicijų bankas 2,4 %
34 ES agentūros 9,2 %
41 Kita 11,1 %