You have a complaint against an EU institution or body?

Az európai ombudsman 2019-ben lezárt vizsgálatainak eredményei

Az európai ombudsman 2019-ben lezárt vizsgálatainak eredményei
Nem történt hivatali visszásság 316 56,4%
Az intézmény rendezte az ügyet, megvalósult megoldások, részben megvalósult megoldások 187 33,0%
További vizsgálat nem indokolt 30 5,4%
Hivatali visszásság történt, elfogadott vagy részben elfogadott ajánlás 29 5,0%
Egyéb 5 0,9%
Megjegyzés: Néhány esetben az ombudsman két vagy több okból zárta le a vizsgálatokat. A fenti százalékok ezért összesen 100%-nál többet tesznek ki.