You have a complaint against an EU institution or body?

Az európai ombudsman 2019-ben lezárt vizsgálatainak tárgya

Az európai ombudsman 2019-ben lezárt vizsgálatainak tárgya

Átláthatóság és elszámoltathatóság (például információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés)

151

26,9%

Szolgáltatási kultúra (pl. polgárközpontúság, nyelvhasználat és határidők betartása)

123

22,0%

A mérlegelési jogkör helyes alkalmazása (a kötelezettségszegési eljárásokban is)

111

19,8%

Az eljárási jogok tiszteletben tartása (pl. a meghallgatáshoz való jog)

74

13,2%

A személyzeti kérdések helyes kezelése

73

13,0%

Munkaerő-felvétel

69

12,3%

Az alapvető jogok tiszteletben tartása

47

8,4%

Hatékony és eredményes pénzgazdálkodás (pl. az uniós pályázatok, támogatások és szerződések ügyében)

36

6,4%

Etika

15

2,7%

A nyilvánosság részvétele az uniós döntéshozatalban

12

2,1%

Egyéb

18

3,2%

Megjegyzés: Néhány esetben az ombudsman által lezárt vizsgálat két vagy több tárgyra vonatkozott. A fenti százalékok ezért összesen 100%-nál többet tesznek ki.