You have a complaint against an EU institution or body?

Az európai ombudsman 2018-ban lezárt vizsgálatainak tárgya

Az európai ombudsman 2018-ban lezárt vizsgálatainak tárgya

Átláthatóság/elszámoltathatóság (például információkhoz és dokumentumokhoz való hozzáférés)

134

24,6%

Szolgáltatási kultúra (pl. polgárközpontúság, nyelvhasználat és határidők betartása)

108

19,8%

A mérlegelési jogkör helyes alkalmazása (a kötelezettségszegési eljárásokban is)

88

16,1%

Az eljárási jogok tiszteletben tartása (pl. a meghallgatáshoz való jog)

76

13,9%

Felvétel

63

11,6%

Az uniós személyzeti kérdések helyes kezelése

50

9,2%

Az alapvető jogok tiszteletben tartása

40

7,3%

Hatékony és eredményes pénzgazdálkodás (pl. az uniós pályázatok, támogatások és szerződések ügyében)

40

7,3%

Egyéb

36

6,6%

Etika

10

1,8%

A nyilvánosság részvétele az uniós döntéshozatalban

5

0,9%

Megjegyzés: Néhány esetben az ombudsman által lezárt vizsgálat két vagy több tárgyra vonatkozott. A fenti százalékok ezért összesen 100%-nál többet tesznek ki.