You have a complaint against an EU institution or body?

Az Európai Ombudsman „Fast-Track” eljárása – az uniós dokumentumokhoz való hozzáférés gyorsított folyamata

Az Európai Ombudsman „Fast-Track” eljárása – az uniós dokumentumokhoz való hozzáférés gyorsított folyamata

  1. Egy uniós intézmény/szerv arról tájékoztatja, hogy nem ad hozzáférést egy adott dokumentumhoz
  2. Panaszt nyújt be az Európai Ombudsmanhoz
  3. Az Ombudsman öt munkanapon belül dönt a vizsgálat megindításáról
  4. Az Ombudsman törekszik 40 munkanapon belül határozatot hozni
  Az Európai Ombudsman, fast-track (gyorsított) eljárása a dokumentumokhoz való hozzáférésre vonatkozó panaszok vizsgálatára