You have a complaint against an EU institution or body?

Trajanje istraga u predmetima koje je Europski ombudsman zaključio u 2019.


Trajanje istraga u predmetima koje je Europski ombudsman zaključio u 2019. (u prosjeku kraće od 7 mjeseci)

243

43,4 %

Predmeti zaključeni u roku od
3 mjeseca

208

37,1 %

Predmeti zaključeni u roku od
3 do 12 mjeseci

52

9,3 %

Predmeti zaključeni u roku od
12 do 18 mjeseci

57

10,2 %

Predmeti zaključeni u roku
duljem od 18 mjeseci[1]

 

[1] U nekim je složenijim predmetima potrebno održati više savjetovanja s podnositeljem pritužbe i dotičnom institucijom.