You have a complaint against an EU institution or body?

Rezultati istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2019.

Rezultati istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2019.

Nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju

316

56,4 %

Problem je riješila institucija, postignuto je rješenje, djelomično je postignuto rješenje

187

33,0 %

Daljnje istražne radnje nisu bile opravdane

30

5,4 %

Utvrđene su nepravilnosti u postupanju, prihvaćena je preporuka ili je djelomično prihvaćena preporuka

29

5,0 %

Ostalo

5

0,9 %

Napomena: u nekim je slučajevima Europski ombudsman zaključio istrage na dvjema osnovama ili više njih. Stoga je zbroj gornjih postotaka veći od 100 %.