You have a complaint against an EU institution or body?

Rezultati istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2019.

Rezultati istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2019.
Nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju 316 56,4 %
Problem je riješila institucija, postignuto je rješenje, djelomično je postignuto rješenje 187 33,0 %
Daljnje istražne radnje nisu bile opravdane 30 5,4 %
Utvrđene su nepravilnosti u postupanju, prihvaćena je preporuka ili je djelomično prihvaćena preporuka 29 5,0 %
Ostalo 5 0,9 %
Napomena: u nekim je slučajevima Europski ombudsman zaključio istrage na dvjema osnovama ili više njih. Stoga je zbroj gornjih postotaka veći od 100 %.