You have a complaint against an EU institution or body?

Postupci koje je Europski ombudsman poduzeo u pogledu novih pritužbi ispitivanih 2019.

Postupci koje je Europski ombudsman poduzeo u pogledu novih pritužbi ispitivanih 2019.

862

Pružen je savjet ili je predmet proslijeđen drugom tijelu za pritužbe

39,2 %

883

Podnositelju pritužbe poslan je odgovor da nije moguće dati nikakav drugi savjet

40,1 %

456

Pokrenuta je istraga

20,7 %