You have a complaint against an EU institution or body?

Predmeti istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2019.

Predmeti istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2019.

Transparentnost i odgovornost (npr. pristup informacijama i dokumentima)

151

26,9 %

Kultura pružanja usluga (npr. prilagođenost građanima, jezici i pravodobnost)

123

22,0 %

Pravilna primjena diskrecije (među ostalim u postupcima zbog povrede prava)

111

19,8 %

Poštovanje postupovnih prava (npr. prava na saslušanje)

74

13,2 %

Dobro upravljanje pitanjima povezanima s osobljem

73

13,0 %

Zapošljavanje

69

12,3 %

Poštovanje temeljnih prava

47

8,4 %

Dobro financijsko upravljanje (npr. u vezi s natječajima, bespovratnim sredstvima i ugovorima EU-a)

36

6,4 %

Etičnost

15

2,7 %

Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka u EU-u

12

2,1 %

Ostalo

18

3,2 %

Napomena: neke istrage koje je Europski ombudsman zaključio odnosile su se na dva ili više predmeta. Stoga je zbroj gornjih postotaka veći od 100 %.