You have a complaint against an EU institution or body?

Istrage koje je Europski ombudsman proveo u 2019. odnosile su se na sljedeće institucije:

Istrage koje je Europski ombudsman proveo u 2019. odnosile su se na sljedeće institucije:

   

Europska komisija

274

59,7 %

Europski ured za odabir osoblja

44

9,6 %

Europski parlament

21

4,6 %

Europska služba za vanjsko djelovanje

17

3,7 %

Europski ured za borbu protiv prijevara

9

2,0 %

Europska investicijska banka

7

1,5 %

Agencije EU-a

33

7,2 %

Ostalo

54

11,8 %

Napomena: istraga na vlastitu inicijativu OI/1/2019/MIG provedena je protiv dviju institucija. Stoga je zbroj gornjih postotaka veći od 100 %.