You have a complaint against an EU institution or body?

Teme strateškog rada u 2019.

Teme strateškog rada u 2019.

Strateške istrage

· Transparentnost pripremnih tijela Euroskupine

· „Rotirajuća vrata” u Europskoj komisiji

· Postupanje s osobama s invaliditetom u okviru zajedničkog sustava zdravstvenog osiguranja EU-a

· Aktivnosti Europske agencije za lijekove u fazi prije podnošenja zahtjeva za odobrenje lijeka

Strateške inicijative (zahtjevi za pojašnjenja, neslužbeni upiti)

· Djelotvorni mehanizmi za podnošenje pritužbi u državama članicama EU-a u vezi s europskim strukturnim i investicijskim fondovima

· Transparentnost pregovora o Brexitu

· Transparentnost u lobiranju i registar transparentnosti EU-a

· Postupak EU-a za procjenu rizika u pogledu hrane – transparentnost i održivost

· Transparentnost sastanaka predsjednika Europskog vijeća s predstavnicima interesnih skupina

· Poboljšanje europske građanske inicijative

· „Rotirajuća vrata” u institucijama, tijelima i agencijama EU-a

· Pristup djece s invaliditetom Europskim školama

Prava na dopust članova osoblja EU-a koji dobiju dijete metodom zamjenskog majčinstva