You have a complaint against an EU institution or body?

Podnositelji pritužbi koji su u 2019. od Europskog ombudsmana dobili savjet da se obrate drugim institucijama i tijelima te proslijeđene pritužbe

Podnositelji pritužbi koji su u 2019. od Europskog ombudsmana dobili savjet da se obrate drugim institucijama i tijelima te proslijeđene pritužbe (ukupno 862)

Mreža SOLVIT

18

2 %

Nacionalne uprave i druge organizacije

384

45 %

Europska komisija

55

6 %

Član Europske mreže pučkih pravobranitelja

374

43 %

Nacionalni ili regionalni pučki pravobranitelj ili slično tijelo

321

37 %

Odbor Europskog parlamenta za predstavke

53

6 %

Druge institucije, tijela ili agencije EU-a

31

4 %