You have a complaint against an EU institution or body?

Postupci koje je Europski ombudsman poduzeo u pogledu novih pritužbi koje su rješavane u 2018.

Postupci koje je Europski ombudsman poduzeo u pogledu novih pritužbi koje su rješavane u 2018.

1016

Savjet je pružen ili je slučaj proslijeđen drugom tijelu za pritužbe

46,6 %

682

Podnositelju pritužbe poslan je odgovor da nije moguće dati
daljnje savjete

31,3 %

482

Pokretanje istrage

22,1 %