You have a complaint against an EU institution or body?

Predmeti istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2018.

Predmeti istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2018.

Transparentnost/odgovornost (npr. pristup informacijama i dokumentima)

134

24,6 %

Kultura pružanja usluga (npr. prilagođenost građanima, jezici i pravovremenost)

108

19,8 %

Pravilna primjena diskrecije (uključujući u postupcima zbog povrede)

88

16,1 %

Poštovanje postupovnih prava (npr. prava na saslušanje)

76

13,9 %

Zapošljavanje

63

11,6 %

Dobro upravljanje problemima povezanima s osobljem EU-a

50

9,2 %

Poštovanje temeljnih prava

40

7,3 %

Dobro financijsko upravljanje (npr. u vezi s natječajima, bespovratnim sredstvima i ugovorima EU-a)

40

7,3 %

Ostalo

36

6,6 %

Etika

10

1,8 %

Sudjelovanje javnosti u donošenju odluka u EU-u

5

0,9 %

Napomena: u nekim je slučajevima Ombudsman zatvorio istrage s dva ili više predmeta. Stoga je zbroj gornjih postotaka veći od 100 %.