You have a complaint against an EU institution or body?

Trajanje istraga predmeta koje je Europski ombudsman zaključio u 2017.

Trajanje istraga predmeta koje je Europski ombudsman zaključio u 2017. (u prosjeku kraće od 9 mjeseci)
32 % Predmeti zaključeni unutar 3 mjeseca
48 % Predmeti zaključeni u roku od 3 do 12 mjeseci
5 % Predmeti zaključeni u roku od 12 do 18 mjeseci
15 % Predmeti zaključeni nakon više od 18 mjeseci[1]
  [1] Neki složeni predmeti zahtijevaju nekoliko savjetovanja s podnositeljem pritužbe i dotičnom institucijom: očekuje se da će se novim provedbenim odredbama skratiti trajanje istraga.