You have a complaint against an EU institution or body?

Podnositelji pritužbi koji su u 2020. od Europskog ombudsmana dobili savjet da se obrate drugim institucijama i tijelima te proslijeđene pritužbe

Podnositelji pritužbi koji su u 2020. od Europskog ombudsmana dobili savjet da se obrate drugim institucijama i tijelima te proslijeđene pritužbe (ukupno 849)
Nacionalne uprave i druge organizacije 322 38 %
Član Europske mreže pučkih pravobranitelja 395 46 %
Nacionalni ili regionalni pučki pravobranitelj ili slično tijelo 359 42 %
Odbor Europskog parlamenta za predstavke 36 4 %
Europska komisija 85 10 %
Mreža SOLVIT 24 3 %
Druge institucije, tijela ili agencije EU-a 23 3 %