You have a complaint against an EU institution or body?

Rezultati istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2020.

Rezultati istraga koje je Europski ombudsman zaključio u 2020.

Nisu utvrđene nepravilnosti u postupanju

187

47,5 %

Problem je riješila institucija, postignuto je rješenje, djelomično je postignuto rješenje

174

44,2 %

Daljnje istražne radnje nisu bile opravdane

31

7,9 %

Utvrđene su nepravilnosti u postupanju, prihvaćena je preporuka ili je djelomično prihvaćena preporuka

6

1,5 %

Ostalo

4

1 %

Napomena: u nekim je slučajevima Europski ombudsman zaključio istrage na dvjema osnovama ili više njih. Stoga je zbroj gornjih postotaka veći od 100 %.