You have a complaint against an EU institution or body?

Postupci koje je Europski ombudsman poduzeo u pogledu novih pritužbi ispitivanih 2020.

Postupci koje je Europski ombudsman poduzeo u pogledu novih pritužbi ispitivanih 2020.

849

Pružen je savjet ili je predmet proslijeđen drugom tijelu za pritužbe

39,5 %

934

Podnositelju pritužbe poslan je odgovor da nije moguće dati nikakav drugi savjet

43,5 %

365

Pokrenuta je istraga

17 %