You have a complaint against an EU institution or body?

Fad fhiosrúchán na gcásanna tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2019


Fad fhiosrúchán na gcásanna tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2019 (níos lú ná 7 mhí, ar an meán)

243

43.4%

Cásanna tugtha chun críche laistigh de 3 mhí

208

37.1%

Cásanna tugtha chun críche laistigh de thréimhse idir 3 agus 12 mhí

52

9.3%

Cásanna tugtha chun críche laistigh de thréimhse idir 12 agus 18 mhí

57

10.2%

Cásanna tugtha chun críche i ndiaidh

tréimhse níos faide ná 18 mhí[1]

 

[1] I gcásanna casta áirithe, tá babhtaí éagsúla comhairliúcháin ag teastáil leis an ngearánaí agus leis an institiúid lena mbaineann.