You have a complaint against an EU institution or body?

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2019

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2019

Níor aimsíodh aon drochriarachán

316

56.4%

Shocraigh an institiúid lena mbaineann an gearán, thángthas ar réitigh, nó thángthas ar réiteach i bpáirt

187

33.0%

Ní raibh bonn cirt le haon fhiosrúcháin eile

30

5.4%

Drochriarachán aimsithe, moladh comhaontaithe nó comhaontaithe i bpáirt

29

5.0%

Eile

5

0.9%

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin ar dhá fhoras nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100% atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.