You have a complaint against an EU institution or body?

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2019

Torthaí na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2019
Níor aimsíodh aon drochriarachán 316 56.4%
Shocraigh an institiúid lena mbaineann an gearán, thángthas ar réitigh, nó thángthas ar réiteach i bpáirt 187 33.0%
Ní raibh bonn cirt le haon fhiosrúcháin eile 30 5.4%
Drochriarachán aimsithe, moladh comhaontaithe nó comhaontaithe i bpáirt 29 5.0%
Eile 5 0.9%
Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin ar dhá fhoras nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100% atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.