You have a complaint against an EU institution or body?

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2019

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2019

862

Comhairle tugtha nó cás aistrithe chuig comhlacht gearán eile

39.2%

883

Freagra seolta lena chur in iúl don ghearánach nach bhféadfaí aon chomhairle bhreise a thabhairt

40.1%

456

Fiosrúchán oscailte

20.7%