You have a complaint against an EU institution or body?

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2019

Ábhar na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2019

Trédhearcacht/cuntasacht (e.g. rochtain ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid)

151

26.9%

Cultúr seirbhíse (e.g. áisiúil don saoránach, teangacha agus tráthúlacht)

123

22.0%

Úsáid chuí a bhaint as rogha (lena n-áirítear nósanna imeachta sáraithe)

111

19.8%

Urraim ar chearta nós imeachta (e.g. an ceart éisteacht a fháil)

74

13.2%

Dea-bhainistíocht ar shaincheisteanna pearsanra

73

13.0%

Earcaíocht

69

12.3%

Urraim ar chearta bunúsacha

47

8.4%

Bainistíocht fhónta airgeadais (e.g. maidir le tairiscintí, deontais agus conarthaí AE)

36

6.4%

Eitic

15

2.7%

Rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht AE

12

2.1%

Eile

18

3.2%

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin lenar bhain dhá ábhar nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100% atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.