You have a complaint against an EU institution or body?

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2019 leis na hinstitiúidí seo a leanas

Bhain na fiosrúcháin a rinne an tOmbudsman Eorpach in 2019 leis na hinstitiúidí seo a leanas

An Coimisiún Eorpach

274

59.7%

An Oifig Eorpach um Roghnú Foirne

44

9.6%

Parlaimint na hEorpa

21

4.6%

An tSeirbhís Eorpach Gníomhaíochta Seachtraí

17

3.7%

An Oifig Eorpach Frith-Chalaoise

9

2.0%

An Banc Eorpach Infheistíochta

7

1.5%

Gníomhaireachtaí AE

33

7.2%

Eile

54

11.8%

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin lenar bhain dhá ábhar nó níos mó chun críche. Mar sin, is os cionn 100% atá iomlán na gcéatadán thuasluaite.