You have a complaint against an EU institution or body?

Topaicí na hoibre straitéisí in 2019

Topaicí na hoibre straitéisí in 2019

Fiosrúcháin straitéiseacha

· Trédhearcacht chomhlachtaí ullmhúcháin an Ghrúpa Euro

· ‘Doirse imrothlacha’ sa Choimisiún Eorpach

· Cóireáil daoine faoi mhíchumas faoi Chomhscéim Árachais Breoiteachta an AE

· An Ghníomhaireacht Leigheasra Eorpach agus ‘gníomhaíochtaí réamhiarratais’ maidir le húdarú cógas

Tionscnaimh straitéiseacha (iarrataí ar shoiléiriú, ní fiosrúcháin fhoirmiúla)

· Sásraí éifeachtacha gearán i mBallstáit an Aontais do Chistí Struchtúracha agus Infheistíochta na hEorpa

· Trédhearcacht na caibidlíochta faoi Brexit

· Brústocaireacht a dhéanamh ar thrédhearcacht agus ar Chlár Trédhearcachta an Aontais Eorpaigh

· Nós imeachta measúnaithe riosca an Aontais maidir le bia – trédhearcacht agus inbhuanaitheacht

· Trédhearcacht chruinnithe uachtarán na Comhairle Eorpaí le hionadaithe leasmhara

· An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh a fheabhsú

· ‘Doirse imrothlacha’ in institiúidí, comhlachtaí agus gníomhaireachtaí an AE

· Leanaí faoi mhíchumas a chuimsiú sna Scoileanna Eorpacha

Cearta saoire do bhaill foirne AE ar tuismitheoirí iad mar thoradh ar an bpróiseas máthairionadaíochta