You have a complaint against an EU institution or body?

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin in 2019

Comhairle, gearáin agus fiosrúcháin in 2019

19 619

Daoine ar tugadh cabhair dóibh

16 045

Comhairle tugtha tríd an Treoirleabhar Idirghníomhach ar shuíomh gréasáin an Ombudsman

2 201

Gearáin nua a láimhseáladh

1 373

Iarrataí ar fhaisnéis ar fhreagair seirbhísí an Ombudsman iad

458

Fiosrúcháin tosaithe

456

Fiosrúcháin tosaithe ar bhonn gearán

2

Fiosrúcháin féintionscnaimh tosaithe

560

Fiosrúcháin tugtha chun críche

552

Fiosrúcháin bunaithe ar ghearáin tugtha chun críche

8

Fiosrúcháin féintionscnaimh tugtha chun críche