You have a complaint against an EU institution or body?

Gearánaigh ar mhol an tOmbudsman dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile in 2019 agus gearáin aistríodh

Gearánaigh ar mhol an tOmbudsman dóibh dul i dteagmháil le hinstitiúidí agus comhlachtaí eile in 2019 agus gearáin aistríodh (862 ar fad)

SOLVIT

18

2%

Riaracháin náisiúnta agus eagraíochtaí eile

384

45%

An Coimisiún Eorpach

55

6%

Ball de Líonra Eorpach na nOmbudsman

374

43%

Ombudsman náisiúnta nó réigiúnach nó comhlacht cosúil

321

37%

Coiste um Achainíocha Pharlaimint na hEorpa

53

6%

Institiúidí, comhlachtaí nó gníomhaireachtaí eile AE

31

4%