You have a complaint against an EU institution or body?

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2018

Gníomhaíocht déanta ag an Ombudsman Eorpach maidir le gearáin nua ar déileáladh leo in 2018

1 016

Comhairle tugtha nó cás aistrithe chuig comhlacht gearán eile

46.6%

682

Freagra a seoladh chun cur in iúl don ghearánach nach bhféadfaí aon chomhairle bhreise a thabhairt

31.3%

482

Fiosrúchán oscailte

22.1%