You have a complaint against an EU institution or body?

Saincheist na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2018

Saincheist na bhfiosrúchán tugtha chun críche ag an Ombudsman Eorpach in 2018

Trédhearcacht/cuntasacht (e.g. rochtain ar fhaisnéis agus ar dhoiciméid)

134

24.6%

Cultúr seirbhíse (e.g. áisiúil don saoránach, teangacha agus tráthúlacht)

108

19.8%

Úsáid chuí a bhaint as rogha (lena n‑áirítear nósanna imeachta sáraithe)

88

16.1%

Urraim ar chearta nós imeachta (e.g. an ceart éisteacht a fháil)

76

13.9%

Earcaíocht

63

11.6%

Dea-bhainistíocht a dhéanamh ar shaincheisteanna pearsanra AE

50

9.2%

Urraim ar chearta bunúsacha

40

7.3%

Bainistíocht fhónta airgeadais (e.g. maidir le tairiscintí, deontais agus conarthaí de chuid AE)

40

7.3%

Eile

36

6.6%

Eitic

10

1.8%

Rannpháirtíocht an phobail i gcinnteoireacht AE

5

0.9%

Tabhair do d’aire: I gcásanna áirithe, thug an tOmbudsman fiosrúcháin lenar bhain dhá ábhar nó níos mó chun críche. Dá bhrí sin, tá na céatadáin thuas cothrom le níos mó ná 100%.