You have a complaint against an EU institution or body?

Fad na bhfiosrúchán ar chásanna a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017

Fad na bhfiosrúchán ar chásanna a dhún an tOmbudsman Eorpach sa bhliain 2017 (níos lú ná 9 mí ar an meán)
32 % Cásanna a dúnadh laistigh de thréimhse 3 mhí
48 % Cásanna a dúnadh laistigh de thréimhse idir 3 mhí agus 12 mhí
5 % Cásanna a dúnadh laistigh de thréimhse idir 12 mhí agus 18 mí
15 % Cásanna a dúnadh tar éis tréimhse 18 mí[1]
  [1] I gcásanna casta áirithe, teastaíonn roinnt babhtaí comhairliúcháin leis an ngearánach agus leis an institiúid lena mbaineann: táthar ag súil go laghdófar fad na bhfiosrúchán leis na forálacha cur chun feidhme nua.